Welcome to My World ...

15. červen 2019

Zveřejnil jsem deník ze služební cesty do Florencie.

22. květen 2019

V časopise Vnitřní lékařství mně a kolegům vyšel článek o evaluaci časopisů v Journal Citation Reports.

8. květen 2019

V sekci On the Road jsem zveřejnil deník ze služební cesty na University of Saskatchewan.

Více informací