Publikační činnost 


  Web of Science  Scopus    Google Citations    Ručně zjištěný stav na Internetu   
Počet publikací 3 4 41 39
H-index 2 2 3 4
Počet citací 9 10 35 55
Počet sebecitací 0 1 7 11

2017

KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství, 2017, roč. 63, č. 1, s. 5-13. ISSN 0042-773X.

KRATOCHVÍL, Jiří. Comparison of the Accuracy of Bibliographical References Generated for Medical Citation Styles by EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero. The Journal of Academic Librarianship, 2017, roč. 43, č. 1, s. 57–66. ISSN 0099-1333. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2016.09.001

Zobrazit citační ohlasy
 1. SALIJA, K., HIDAYAT, R. , PATAK, A.A. Mendeley impact on scientific writing: Thematic analysis. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2016, roč. 6, č. 5, s. 657-662. Dostupné z: http://www.insightsociety.org/ojaseit/index.php/ijaseit/article/download/1140/881

Skrýt citační ohlasy


2016

KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1535

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2016. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predator.php

Zobrazit citační ohlasy
 1. SMUTNÝ, Zdeněk. Predátorské časopisy, pirátství a nové modely publikování odborných článků. Acta Informatica Pragensia, 2016, roč. 5, č. 1, s. 82-91. Dostupné z: doi: 10.18267/j.aip.87

 2. RYCHLÍK, Martin. Predátorské časopisy devastují vědu. Lidové noviny, 2. srpna 2016, roč. 29, č. 179, s. 4

Skrýt citační ohlasy


2015

HALÁMKOVÁ, Jana a Jiří KRATOCHVÍL. Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Jiří Tomášek. Onkologie: minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 152-158. ISBN 978-80-88046-01-1


2014

KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. IT lib, 2014, roč. 18, č. 4, s. 62-66. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_Prinosy.pdf
Zobrazit citační ohlasy

 1. KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1535

Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. Measuring the impact of information literacy e-learning and in-class courses via pre-tests and post-test at the Faculty of Medicine, Masaryk University. Mefanet Journal, 2014, roč. 2, č. 2, s. 41-50. ISSN 1805-9171. Dostupné z: http://mj.mefanet.cz/res/file/vol2-iss2/vol2-iss2-complete.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php
Zobrazit citační ohlasy

 1. ČERNÝ, Michal, CHYTKOVÁ, Dagmar, MAZÁČOVÁ, Pavlína, ŠIMKOVÁ, Gabriela. Informační vzdělávání pro učitele. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-88123-07-1.

 2. STARÁ, Marie. Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015 [cit. 30. 11. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/413827/ff_b/bp.pdf

 3. KRČÁL, Martin. Citování a plagiátorství – mohou se stát knihovny oporou učitelů při výuce této problematiky?. Knihovnický zpravodaj Vysočina [internet]. 2015 [cit. 30. 11. 2015], roč, 15, č. 3. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/default.aspx?id=1843

Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, 2014, roč. 32, č. 3, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/EL-07-2012-0087. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1188312/VERZE_IS.pdf
Zobrazit citační ohlasy

 1. MARTÍNEZ-CERDÁ, Juan-Francisco, TORRENT-SELLENS, Joan. Empoderamiento mediático mediante e-learning, diseño y validación de una escala. El profesional de la información, 2017, vol. 26, no. 1. eISSN: 1699-2407. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Joan_Torrent-Sellens/publication/312074131_Empoderamiento_mediatico_mediante_e-learning_Diseno_y_validacion_de_una_escala/links/5870c26008ae329d62163628.pdf

 2. RAMOS, Andrés Fernández. Factores de éxito en tutoriales en línea de competencias informacionales. Revisión sistemática. Revista española de Documentación Científica, 2016 [cit. 7. 6. 2016], vol. 39, no. 2, s. 1-20. Dostupné z: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/929/1356

 3. RAMOS, Andrés Fernández. Online library tutorials in Mexican universities: presence and characteristics. Library Hi Tech, 2016 [cit. 11. 12. 2016], vol. 34, no. 4, s. 787-802. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/LHT-08-2016-0094

 4. ZAKHARIA, Elia, SETYOHADI, Djoko Budiyanto, PURNOMO W. P., Y. Sigit. Perancangan antarmuka online course pada perangkat mobile menggunakan teori usability. Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika. 2016, roč. 12, č. 1, s. 89-101. ISSN 1693-7279. Dostupné z https://ti.ukdw.ac.id/ojs/index.php/informatika/article/download/468/pdf

 5. HUANG, Tien-Chi. What Library 2.0 has taught libraries in Taiwan about e-learning. The Electronic Library. 2015, roč. 33, č. 6, s. 1121-1132. ISSN 0264-0473. Dostupné z http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/EL-04-2014-0070

 6. KOSASI, Sandy. Perancangan E-learning untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Guru dan Siswa. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika. 2015, s. 82-88. ISSN 2087-2658. Dostupné z http://www.jurnal.stmikpontianak.ac.id/file/SANDY_KOSASI_-_SENAPATI_2015.pdf

 7. HUANG, Wenzhun, XIE, Xinxin, ZHANG, Yuting, ZHANG Shanwen. Research on the Electricity and Information Technology Class Specialized Course Curriculum Reform for Universities. In 2015 5th International Conference on Education, Management, Information and Medicine (EMIM 2015). Paris: Atlantis Press, 2015, s. 261-265. ISBN 978-94-62520-68-4. Dostupné z http://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=21422

Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, 2014, roč. 18, č. 2, s. 36-40. ISSN 1335-793X. Dostupný z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_analyza%20%20uzivanych.pdf
Zobrazit citační ohlasy

 1. KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1535

 2. KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. IT lib, 2014, roč. 18, č. 4, s. 62-66. ISSN 1335-793X. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1226605/clanek-kratochvil.pdf

Skrýt citační ohlasy

2013

KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. The Electronic Library, 2013, roč. 31, č. 1, s. 55-69. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/02640471311299137. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1085321/accepted_preprint.doc
Zobrazit citační ohlasy

 1. PETERMANEC, Zdenka, ŠEBJAN, Urban. Evaluation components of information literacy in undergraduate students in Slovenia: An experimental study. Library & Information Science Research, 2017 [cit. 8. 2. 2017], vol. 39, no. 1, s. 69-75. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2017.01.009


 2. RAMOS, Andrés Fernández. Factores de éxito en tutoriales en línea de competencias informacionales. Revisión sistemática. Revista española de Documentación Científica, 2016 [cit. 7. 6. 2016], vol. 39, no. 2, s. 1-20. Dostupné z: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/929/1356


 3. ZAKHARIA, Elia, SETYOHADI, Djoko Budiyanto, PURNOMO W. P., Y. Sigit. Perancangan antarmuka online course pada perangkat mobile menggunakan teori usability. Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika. 2016, roč. 12, č. 1, s. 89-101. ISSN 1693-7279. Dostupné z https://ti.ukdw.ac.id/ojs/index.php/informatika/article/download/468/pdf


 4. MOHAMMADI, Hossein. Factors affecting the e-learning outcomes: An integration of TAM and IS success model. Telematics and Informatics, 2015, vol. 32, no. 4, s. 701-719. Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2015.03.002

 5. POZNÁMKA: Oficiálně článek nevydán, protože tento článek byl plagiátem. Ve výše uvedeném započítána citace jen u Google Scholar, který ji započítal.

 6. KARIMI, Zohreh, ASHRAFI-RIZI, Hasan, PAPI, Ahmad, SHAHRZADI, Leila, HASSANZADEH, Akbar. Effect of information literacy training course on information literacy skills of undergraduate students of Isfahan University of Medical Sciences based on ACRL standards. Journal of Education and Health Promotion, 2015 [cit. 8. 12. 2015], vol. 4, s. 1-7. Dostupné z: http://www.jehp.net/temp/JEduHealthPromot4176-1441067_040010.pdf


 7. ALFONSO SÁNCHEZ, Ileana Regla. Propuesta de modelo de gestión del conocimiento para entornos virtuales de aprendizaje y su aplicación en el área de salud [disertační práce]. Habana (Kuba): Universidad de La Habana, 2015 [cit. 8. 12. 2015]. Dostupné z: http://tesis.repo.sld.cu/951/1/TESIS_DOCTORAL_ILEANA_ALFONSO_9-6-2015.pdf


 8. CHANDRA, Suvra. Information Literacy: A Review of Literature. International Research Journal of Multidisciplinary Studies. 2015, roč. 1, č. 5 s. 1-32. ISSN 2454-8499. Dostupné z http://irjms.in/sites/irjms/index.php/files/article/download/60/44

 9. POZNÁMKA: Článek z predátorského časopisu. Ve výše uvedeném započítána citace jen u Google Scholar, který ji započítal.

 10. KOSASI, Sandy. Perancangan E-learning untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Guru dan Siswa. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika. 2015, s. 82-88. ISSN 2087-2658. Dostupné z http://www.jurnal.stmikpontianak.ac.id/file/SANDY_KOSASI_-_SENAPATI_2015.pdf


 11. GASORNSIT, Rattawit. Using e-learning for supplementary instruction to learn Mathematics. Information literacy: Information Science, Information Literacy, Education, Mathematics, Statistics. 28 May 2015 [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: https://nnewrattawit.wordpress.com/2015/05/28/using-e-learning-for-supplementary-instruction-to-learn-mathematics/


 12. RAMOS, Andrés Fernández. Alfabetización informativa a través de tutoriales electrónicos: nuevo reto para las bibliotecas universitarias. In: Jaime Rios ORTEGA a César Augusto Ramírez Velázquez, eds. La información y sus contextos en el cambio social. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, s. 127-153. ISBN 978-607-02-6487-O. Dostupný z: http://132.248.242.6/~publica/conmutarl.php?arch=1&idx=294


 13. MOHAMMADI, Hossein. Investigating users’ perspectives on e-learning: An integration of TAM and IS success model. Computers in Human Behavior, 2015, vol. 45, s. 359-374. Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.044


 14. SOMOZA-FERNÁNDÉZ, Marta. Interactive Training Materials Developed by Spanish University Libraries. The Journal of Academic Librarianship, 2015, vol. 41, no. 1, s. 94–97. ISSN 0099-1333. Dostupný z: doi: 10.1016/j.acalib.2014.10.007


 15. HORVÁTH, David. Informační chování studentů a zaměstnanců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. IT lib, 2014, roč. 18, č. 3, s. 17-26. ISSN 1335-793X. Dostupný z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/17_infor%20chovani%20studentu.pdf


 16. HORVÁTH, David. Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Knihovna - knihovnická revue, 2014 [cit. 31. 5. 2015], roč. 25, č. 2, s. 30-57. Dostupné z http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/1402/142030.pdf


 17. HORVÁTH, David. Information Literacy of Non-medical Students of First Faculty of Medicine of Charles University in Prague. Knihovna 2014 [cit. 31. 5. 2015], Vol. 25, supplementum 2, p. 26-57 . ISSN 1801-3252. Dostupné z http://oldknihovna.nkp.cz/pdf/1402sup/142026.pdf


 18. HORVÁTH, David. Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 07.01.2014 [cit. 18.03.2014]. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/pruzkum-informacniho-chovani-uzivatelu-knihovny-2-lekarske-fakulty-uk-fakultni-nemocnice-motol-v-pra. ISSN 1804–2406.


 19. KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, 2014, roč. 32, č. 3, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/EL-07-2012-0087. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1188312/VERZE_IS.pdf


 20. KRATOCHVÍL, Jiří. Measuring the impact of information literacy e-learning and in-class courses via pre-tests and post-test at the Faculty of Medicine, Masaryk University [preprint]. Mefanet Journal, 2014, roč. 2, č. 2. ISSN 0264-0473. Dostupné z: http://mj.mefanet.cz/mj-03140210

 21. Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. Poetika prostorů města v české imaginativní próze na přelomu 20. a 21. století [disertační práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/28647/ff_d/disertace_kratochvil_final.pdf
Zobrazit citační ohlasy

 1. ŠMÍDOVÁ, B. Analýza poetiky prostoru města v nejmladší české postmoderní próze [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015 [cit. 19. 9. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/343546/ff_m_b1/Diplomova_prace_Smid._3263t.pdf

Skrýt citační ohlasy

ANSORGE, Libor a Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online], 2013 [cit. 26. 4. 2016], roč. 5, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/771/904
Zobrazit citační ohlasy

 1. TRTÍKOVÁ, Ilona. Citančí manažery. Ikaros [online], 2015 [cit. 26. 4. 2016], roč. 19, č. 9. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/citacni-manazery.

Skrýt citační ohlasy

2011

KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3.
Zobrazit citační ohlasy

 1. KRATOCHVÍL, Jiří. Measuring the impact of information literacy e-learning and in-class courses via pre-tests and post-test at the Faculty of Medicine, Masaryk University [preprint]. Mefanet Journal, 2014, roč. 2, č. 2. ISSN 0264-0473. Dostupné z: http://mj.mefanet.cz/mj-03140210

 2. KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, 2014, roč. 32, č. 3, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/EL-07-2012-0087. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1188312/VERZE_IS.pdf
Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1.

KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1.

Zobrazit citační ohlasy
 1. STARÁ, Marie. Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015 [cit. 30. 11. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/413827/ff_b/bp.pdf
Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
Zobrazit citační ohlasy

 1. STARÁ, Marie. Analýza pokynů k vypracování BP na fakultách MU [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015 [cit. 30. 11. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/413827/ff_b/bp.pdf

 2. KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, 2014, roč. 32, č. 3, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/EL-07-2012-0087. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1188312/VERZE_IS.pdf

 3. KLAPALOVÁ, Alena, TROJAN, Jakub, MÁLEK, Zdeněk. Zpracování kvalifikačních prací - metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací. Brno: Vysoká škola obdchodní a hotelová, 2013. ISBN 978-80-87300-45-9. Dostupn Dostupné z http://elearning.hotskolabrno.cz/pluginfile.php/164/mod_forum/attachment/1355/skripta-20_09_13.pdf

 4. ELIÁŠOVÁ, Věra, a Eva NOVOTNÁ. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2011, roč. 3, Speciál. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/818/950
Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. Nástin poetiky prostoru ulic v prózách Miloše Urbana. Bohemica litteraria, 2011, roč. 14, č. 1, s. 39-57. ISSN 1213-2144.
Zobrazit citační ohlasy

 1. KOPLOVÁ, V. Miloš Urban: Lord Mord. Komplexní narativní rozbor [bakalářská práce]. Olomouc (Czechia): Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2014 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: http://theses.cz/id/t7zhr5/Milos_Urban_Lord_Mord_Komplexn_narativn_robor_Bakalsk_prc.doc.

 2. HUSÁKOVÁ, M. Genderová analýza vybraných románů Miloše Urbana [diplomová práce]. Praha (Czechia): Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120148326/?lang=cs.

 3. KRATOCHVÍL, Jiří. Poetika prostorů města v české imaginativní próze na přelomu 20. a 21. století [disertační práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/28647/ff_d/disertace_kratochvil_final.pdf

 4. VEDRALOVÁ, H. Poetika města v dílech Miloše Urbana [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/191557/ff_m/vedralova_diplomova_prace.pdf

Skrýt citační ohlasy

2010

KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.

KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové novinky z oblasti informačního vzdělávání v Knihovně univerzitního kampusu MU. In Elektronická podpora vzdělávání: Best Practice pedagogů LF MU [Brno] : Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2011-05-02], s. 22-28. Dostupné z: http://www.mefanet.cz/res/file/reporty/brozura-best-practice.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří. Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010. ProInflow, 2010, roč. 2, č. 2, s. 164-169. ISSN 1804–2406. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/885/1013.


2009

KRATOCHVÍL, Jiří. Dobře namíchaný pražský koktejl. Literární noviny, 2009, roč. 20, č. 4, s. 10. ISSN 1210-0021.
Zobrazit citační ohlasy

 1. HUSÁKOVÁ, M. Genderová analýza vybraných románů Miloše Urbana [diplomová práce]. Praha (Czechia): Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120148326/?lang=cs.

Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ANTHOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.

Zobrazit citační ohlasy
 1. KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU. In Konference MEFANET 2009. Brno: Institut biostatistiky a analýz, 2009. Dostupné z http://m.mefanet.cz/res/file/mefanet2009/prispevky/kratochvil_full.pdf

Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří a Věra ANTHOVÁ. E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě. In INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009. Praha: Albertina icome Praha, 2009. 12 s. ISSN 1801-2213.

KRATOCHVÍL, Jiří. Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Knihovna plus, 2009, č. 1. ISSN 1801-5948.

Zobrazit citační ohlasy
 1. KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU. In Konference MEFANET 2009. Brno: Institut biostatistiky a analýz, 2009. Dostupné z http://m.mefanet.cz/res/file/mefanet2009/prispevky/kratochvil_full.pdf
Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU. In Konference MEFANET 2009 : sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7392-118-7.

KRATOCHVÍL, Jiří. Demetzovo zrcadlo české společnosti. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, 2009, č. 4, s. 161-163. ISSN 0231-634X.


2008

KRATOCHVÍL, Jiří. Fotbalová putování po Čechách. Weles, 2008, č. 34, s. 162-163. ISSN 1214-2948.

KRATOCHVÍL, Jiří. Allenovo vtipné intermezzo o lidské společnosti. Literární noviny, 2008, roč. 19, č. 2, s. 10. ISSN 1210-0021.


2007

KRATOCHVÍL, Jiří. Urban v žánru divné povídky. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 20, s. 10. ISSN 1210-0021.
Zobrazit citační ohlasy

 1. ŽILKOVÁ, Z. Svět románů Miloš Urbana [bakalářská práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2008 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/109027/ff_b/080326_Urban_dipl_complete.pdf
Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. Dozrání Adriana Molea. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 25, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Popis jednoho masakru. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 37, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Automobilové labužnictví. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 41, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Román o ničem neobvyklém. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 45, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Nejúčinnější svědectví o holocaustu jsou prostá. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 47, s. 10. ISSN 1210-0021.
Zobrazit citační ohlasy

 1. PATÁKOVÁ S. Motýli tam nežili? Paměť holocaustu [diplomová práce]. České Budějovice (Czechia): Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: http://theses.cz/id/sdmc4p/downloadPraceContent_adipIdno_4128
Skrýt citační ohlasy

KRATOCHVÍL, Jiří. K chronotopu města v Kratochvilově Avionu a Topolově Sestře. In Škola a výzkum I. Sborník ze studentské konference Katedry české literatury PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-15, 10 s. ISBN 978-80-210-4470-8.

KRATOCHVÍL, Jiří. Zpověď po tygřím kousnutí. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 34, s. 10. ISSN 1210-0021.


2006

KRATOCHVÍL, Jiří. K problematice gramatického rodu místního jména Bystrc. Bystrcké noviny, 2006, roč. 16, č. 2, s. 7. Dostupné z: http://www.bystrc.cz/images/bystrcke_noviny/2006/bn0206.pdf (nezkrácená verze dostupná zde).

Zobrazit citační ohlasy
 1. PEŠKOVÁ, Kateřina. Kolísání v rodě u vybraných českých toponym zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku [bakalářská práce]. Praha: Univerzita Karlova, 2014 [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130148105
Skrýt citační ohlasy


2005

KRATOCHVÍL, Jiří. Chronotop města v české próze 90. let 20. století [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005.
Zobrazit citační ohlasy

 1. KRATOCHVÍL, J. Poetika prostorů města v české imaginativní próze na přelomu 20. a 21. století [disertační práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013.

 2. VEDRALOVÁ, H. Poetika města v dílech Miloše Urbana [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/191557/ff_m/vedralova_diplomova_prace.pdf

Skrýt citační ohlasy

This template downloaded form free website templates