Profesní CV

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

*1976 v Brně

Vzdělání  

2007-2013 Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, doktorský studijní program Filologie, obor Česká literatura

2000-2005 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obory Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství základů společenských věd pro střední školy

1994-1998 Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb

1990-1993 Střední odborné učiliště polygrafické, obor knihař

Zaměstnání  

2007 - dosud Knihovna univerzitního kampusu MU

2003 - 2007 Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU

1993-1994 Europrint, s.r.o.

Stáže  

18. - 22. 4. 2022 Columbia University, New York, USA

22. - 26. 4. 2019 University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada

4. - 8. 6. 2018 Helsinki University, Helsinki, Finsko

8. - 12. 5. 2017 Université de Liège, Liège, Belgie

10. - 17. 8. 2012 Konference IFLA, Helsinki, Finsko

20. – 24. 9. 2010 Karlstads Universitet, Karlstad, Švédsko

5. – 12. 2. 2010 Cardiff University, Cardiff, Velká Británie

30. 8. – 5. 9. 2009 University of Cadiz, Cádiz, Španělsko

Ocenění  

Cena INFORUM 2011 za el. publikaci Metodika tvorby bibliografických citací (spoluautorství)