My photo

Profesní CV

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., *1976 v Brně

Vzdělání 2007-2013 Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, doktorský studijní program Filologie, obor Česká literatura
2000-2005 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obory Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství základů společenských věd pro střední školy
1994-1998 Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb
1990-1993 Střední odborné učiliště polygrafické, obor knihař
Zaměstnání 2007 - dosud Knihovna univerzitního kampusu MU
2003 - 2007 Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU
1993-1994 Europrint, s.r.o.
Stáže 10. - 17. 8. 2012 Konference IFLA, Helsinki, Finsko
20. – 24. 9. 2010 Karlstads Universitet, Karlstad, Švédsko
5. – 12. 2. 2010 Cardiff University, Cardiff, Velká Británie
30. 8. – 5. 9. 2009 University of Cadiz, Cádiz, Španělsko
Ocenění Cena INFORUM 2011 za el. publikaci Metodika tvorby bibliografických citací (spoluautorství)
This template downloaded form free website templates