Služebka do Florencie

Úvodem...

Letos se to nějak sešlo, že sotva jsem se vrátil z Kanady, už mne po pár týdnech čekala další cesta, a to do italské Florencie. S kolegou jsme tam jeli na konferenci Qualitative and Quantitative Methods in Libraries nejen na zkušenou, ale zejména s vlastní prezentací o naší službě na rozpoznávání časopisů nedodržujících principy transparentnosti.

Na následujících stranách je něco jako deník z cesty, jehož jednotlivé kapitoly jsou v níže uvedené tabulce, zatímco oficiální report ze služební cesty jsem umístil na samostatnou stránku.