Vladimír Boudník - průřez grafickou tvorbou

Jen naprostou náhodou jsem zjistil, že v Muzeu města Prahy se koná výstava grafik Vladimíra Boudníka. S jeho tvorbou jsem se setkal při četbě výborné Hrabalovy novely Něžný barbar, kdy v příslušném vydání byly i Boudníkovy grafiky. A samozřejmě jsem jeho tvorbu zaznamenal i ve stejnojmenném filmu s Bolkem Polívkou v roli Boudníka. Týden po tomto zjištění jsem si v sobotu 28. října 2017 udělal výlet do Prahy a vůbec nelituji, opravdu výborná výstava a průřez Boudníkovou tvorbou mezi lety 1946-1968. Tak pokud někomu výstava unikla, níže aspoň mobilem zachyceno, co se mnou zaujalo.


Po prohlídce Boudníkových grafik jsem si prošel zbytek muzea, ve kterém byla výstava o životě na území Prahy během pravěku a středověku, výstava užitého umění z 15.-19. století či výstava historie porodnictví na našem území. Přímo vedle Boudníkovy výstavy se pak nacházel nedokončený Langweilův model Prahy z 1. pol. 19. st.ĂšvodnĂ­ strana        NásledujĂ­cĂ­ strana


Copyright © Jiří Kratochvíl 2022