Příjmení předků a jejich původ

Bílek Příjmení odvozeno od přídavného jména bílý, popř. od slova běl = bílá mouka, stč. sádlo, slanina. Příjemní Bílek je jednou z variant odvozených od slova Bíl nebo Běl.
Borkowetz připravuje se
Břenek Příjmení je variantou od Břeň, které odvozeno od OJ Břetislav, neboli slavný bojovým rykem. Možný původ souvisí i s nářečním slovem břeň = ryba mřenka.
Drževický připravuje se
Hájek Varianta od příjmení Háj, které souvisí s pojmenováním listnatého lesíku, hájeného lesa. Příjmení zřejmě odvozeno od MJ Háj nebo z židovského OJ Chajem. Slovem hájek se rovněž označoval pastýř koní.
Halva připravuje se
Hanák připravuje se
Hejná/Hejný Varianta příjmení Hajný, ve které došlo během jazykového vývoje ke změně přehlásky aj>ej.
Hloušková Varianta příjmení Hlouch, které je jmenným tvarem přídavného jména hluchý. Slovem Hloušek byl označován nahluchlý člověk.
Housarová/Housar Příjmení odvozeno od příjmení Housa, které odvozeno od místa husa, popř. od věcí, které tvarem připomínají husu. Příjmení Housar odvozeno od houser.
Hušťová připravuje se
Jiřík Příjmení je zdrobnělinou OJ Jiří, které původem z řeckého slova geórgos = rolník.
Koyss připravuje se
Kratochvil/Kratochvíl Příjmení odvozeno od slova kratochvíle = zábava, popř. přídavného jména kratochvilný = zábavný člověk.
Kugler Příjmení původem z německého Kugler = specialista ve sklárně.
Kulischek Kulischek, neboli Kulíšek je příjmení odvozené od slova kula, koule, popř. z OJ Mikuláš, jež je původem z řeckého OJ Nikolaos = vítězný mezi lidem.
Květoňová Příjmení je překladem OJ Florián.
Machek Příjmení je variantou příjmení Mach, které je odvozeno z OJ Mařík, či OJ Matěj. Mařík souvisí s příjmením Mařák, které je odvozeno z ženského OJ Máří, popř. z latinského OJ Mauritius, tj. pocházející z Mauretánie. V případě původu jména Matěj je souvislost s hebrejským OJ Mattith-jáh, neboli dar boží.
Novotný Jedno z nejčastějších českých příjmení pochází ze starého přídavného jména novotný = nový.
Policar Příjmení je počeštěnou podobou příjmení Politzer, které je původem od německé podoby Politz, neboli německé varianty MJ Police a Polička. Rovněž souvisí s MJ v polském Slezsku.
Procházka Příjmení je výsledkem přeneseného významu označení pro lidi, kteří procházeli vesnicemi, a to především pro řezníky, kteří procházeli za nákupem. Případně souvisí i s vandrovními tovaryši, nebo zahaleči.
Rocková připravuje se
Siková Příjmení odvozeno z německého OJ Sigmund. Toto německé nebo latinské OJ znamená vítězství (sig) a ochrana (-mund). Slovo sik rovněž znamená otvor nebo malý mečík.
Stránský Příjmení je odvozeno od MJ Stráň, Strana, Stránka.
Špalek Příjmení odvozeno od slova špalek, popř. jde o označení starého druhu úlu. V přeneseném významu šlo o podsaditého, nepohyblivého člověka.
Trumbera připravuje se
Webrová Příjmení je odvozeno z německoho slova Weber = tkadlec.
Zejda Příjmení je odvozeno z nářečního slova zejda, znamenajícího nůž, břemeno.
Žmolová připravuje se