Seznam publikací

2022

KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Filip VAŠÍČEK, Lukáš PLCH, Jana BAČOVSKÁ, Eliška ŠEBESTOVÁ a Petr KŘIVÁNEK. Jak citovat: citační styly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/citace


2021

KRATOCHVÍL, Jiří, Helga ABRAHÁMOVÁ, Marta FIALOVÁ a Martina STODŮLKOVÁ. Citation rules through the eyes of biomedical journal editors. Learned Publishing, 2022, 35(2), 105-117. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/leap.1425

KRATOCHVÍL, Jiří, Helga ABRAHÁMOVÁ, Marta FIALOVÁ a Martina STODŮLKOVÁ. Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování: pilotní studie. ProInflow, 2021, 13(2), 25-49. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2021-2-3


2020

KRATOCHVÍL, Jiří. Allergic in the COVID-19 Times. In WALKER, Steven, FOLLENDER, Greg. This Quarantine Life: A COVID-19 Era Comics Anthology. New York, NY: The Art Students League of New York, 2020, p. 23. Dostupné z: https://www.dropbox.com/s/nkrsn2i970umu07/This%20Quarantine%20Life%202020.pdf?dl=0

KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH, Martin SEBERA a Eva KORIŤÁKOVÁ. Evaluation of untrustworthy journals: Transition from formal criteria to a complex view. Learned Publishing, 2020, roč. 33, č. 3, s. 308-322. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/leap.1299


2019

KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH a Eva KORIŤÁKOVÁ. Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství, 2019, roč. 65, č. 5, s. 338-347. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/1527916/clanek.pdf

BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X. Dostupné z https://is.muni.cz/elportal/?id=1505320


2018

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Analýza predátorských znaků publikací jako služba Knihovny univerzitního kampusu. ProInflow, Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 108-129. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-2-6.


2017

KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství, 2017, roč. 63, č. 1, s. 5-13. ISSN 0042-773X.

KRATOCHVÍL, Jiří. Comparison of the Accuracy of Bibliographical References Generated for Medical Citation Styles by EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero. The Journal of Academic Librarianship, 2017, roč. 43, č. 1, s. 57–66. ISSN 0099-1333. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2016.09.001


2016

KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1535

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2016. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predator.php


2015

HALÁMKOVÁ, Jana a Jiří KRATOCHVÍL. Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Jiří Tomášek. Onkologie: minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 152-158. ISBN 978-80-88046-01-1


2014

KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. IT lib, 2014, roč. 18, č. 4, s. 62-66. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_Prinosy.pdf


KRATOCHVÍL, Jiří. Measuring the impact of information literacy e-learning and in-class courses via pre-tests and post-test at the Faculty of Medicine, Masaryk University. Mefanet Journal, 2014, roč. 2, č. 2, s. 41-50. ISSN 1805-9171. Dostupné z: http://mj.mefanet.cz/res/file/vol2-iss2/vol2-iss2-complete.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php

KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, 2014, roč. 32, č. 3, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/EL-07-2012-0087. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1188312/VERZE_IS.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, 2014, roč. 18, č. 2, s. 36-40. ISSN 1335-793X. Dostupný z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_analyza%20%20uzivanych.pdf


2013

KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. The Electronic Library, 2013, roč. 31, č. 1, s. 55-69. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/02640471311299137. Akceptovaný preprint dostupný na http://is.muni.cz/repo/1085321/accepted_preprint.doc

KRATOCHVÍL, Jiří. Poetika prostorů města v české imaginativní próze na přelomu 20. a 21. století [disertační práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013 [cit. 31. 5. 2015]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/28647/ff_d/disertace_kratochvil_final.pdf

ANSORGE, Libor a Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online], 2013 [cit. 26. 4. 2016], roč. 5, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/771/904


2011

KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3.

KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1.

KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1.

KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.

KRATOCHVÍL, Jiří. Nástin poetiky prostoru ulic v prózách Miloše Urbana. Bohemica litteraria, 2011, roč. 14, č. 1, s. 39-57. ISSN 1213-2144.

2010

KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové novinky z oblasti informačního vzdělávání v Knihovně univerzitního kampusu MU. In Elektronická podpora vzdělávání: Best Practice pedagogů LF MU [Brno] : Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2011-05-02], s. 22-28. Dostupné z: http://www.mefanet.cz/res/file/reporty/brozura-best-practice.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří. Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010. ProInflow, 2010, roč. 2, č. 2, s. 164-169. ISSN 1804–2406. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/885/1013.


2009

KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.

KRATOCHVÍL, Jiří. Dobře namíchaný pražský koktejl. Literární noviny, 2009, roč. 20, č. 4, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ANTHOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.

KRATOCHVÍL, Jiří a Věra ANTHOVÁ. E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě. In INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009. Praha: Albertina icome Praha, 2009. 12 s. ISSN 1801-2213.

KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU. In Konference MEFANET 2009. Brno: Institut biostatistiky a analýz, 2009. Dostupné z http://m.mefanet.cz/res/file/mefanet2009/prispevky/kratochvil_full.pdf

KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU. In Konference MEFANET 2009 : sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7392-118-7.

KRATOCHVÍL, Jiří. Demetzovo zrcadlo české společnosti. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, 2009, č. 4, s. 161-163. ISSN 0231-634X.


2008

KRATOCHVÍL, Jiří. Fotbalová putování po Čechách. Weles, 2008, č. 34, s. 162-163. ISSN 1214-2948.

KRATOCHVÍL, Jiří. Allenovo vtipné intermezzo o lidské společnosti. Literární noviny, 2008, roč. 19, č. 2, s. 10. ISSN 1210-0021.


2007

KRATOCHVÍL, Jiří. Urban v žánru divné povídky. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 20, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Dozrání Adriana Molea. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 25, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Popis jednoho masakru. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 37, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Automobilové labužnictví. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 41, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Román o ničem neobvyklém. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 45, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. Nejúčinnější svědectví o holocaustu jsou prostá. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 47, s. 10. ISSN 1210-0021.

KRATOCHVÍL, Jiří. K chronotopu města v Kratochvilově Avionu a Topolově Sestře. In Škola a výzkum I. Sborník ze studentské konference Katedry české literatury PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-15, 10 s. ISBN 978-80-210-4470-8.

KRATOCHVÍL, Jiří. Zpověď po tygřím kousnutí. Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 34, s. 10. ISSN 1210-0021.


2006

KRATOCHVÍL, Jiří. K problematice gramatického rodu místního jména Bystrc. Bystrcké noviny, 2006, roč. 16, č. 2, s. 7. Dostupné z: http://www.bystrc.cz/images/bystrcke_noviny/2006/bn0206.pdf (nezkrácená verze dostupná zde).


2005

KRATOCHVÍL, Jiří. Chronotop města v české próze 90. let 20. století [diplomová práce]. Brno (Czechia): Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/w69mv/text.pdf