Rodokmen rodu Kratochvílů a Špalků

Zcela amatérsky se - když čas dovolí - zabývám sestavením mého rodokmenu. Po shromáždění různých dokumentů (rodné listy, úmrtní listy aj.) od mých příbuzných jsem alespoň korespondenčně získal kopie z matrik uložených v některých z českých archivů. Díky tomu jsem - pokud jde alespoň o získání dat narození, popř. jen jmen příbuzných - se aktuálně dostal k předkům, kteří žili koncem 18. století. Primárně sleduji linie rodiny Kratochvílových a Špalkových.

Níže uvádím odkaz na stránky, kde jsem zveřejnil dosavadní výsledky mého bádání. Z důvodů ochrany soukromí nejsou zveřejněny údaje o dosud žijících členech mé rodiny. Dále uvádím pro zajímavost i odkaz na stránku obsahující stručné vysvětlení původu příjmení mých předků, neboť mohou něco napovědět o původu jejich a tedy i mých předků.

Pakliže byste při prohlídce mého rodokmenu nabyli dojmu, že některý z mých předků mohl být nějak spřízně s Vámi, neváhejte mne kontaktovat na mé soukromé adrese. V souvislosti s mým příjmením, které patří v Česku k těm hojně se vyskytujícím, musím předem upozornit na jedno: je velmi malá pravděpodobnost, že bych byl spřízněn s jakýmkoliv Kratochvílem, v jehož příjmení se psalo "í" před r. 1921. Mí předci a příbuzní mají příjmení psané s "i", pouze v linii počínaje mým dědou Jaroslavem Kratochvílem se píše "í", protože to při zápisu do matriky farář chybně uvedl. Neboli mými potenciálními přibuznými mohou být především Kratochvilové psaní s "i".

Rodokmen