Josef Stránský Můj pradědeček v První světové válce

Moje babička Marie Špalková (roz. Stránská), dcera Josefa Stránského, vyprávěla mé mamince, že 2. července s ní a manželkou Marií Stránskou (roz. Procházkovou) byli na procházce, když tu někdo přiběhl s tím, že vypukla válka. Pradědeček se ihned vydal domů pro vojenskou knížku a poté se šel ohlásit na nejbližší posádku, načež narukoval.

Tolik rodiná historie a nyní už jen fakta - na přelomu let 2012-2013 mne v souvislosti s fotografiemi mého pradědečka z války oslovil pan Vladimír Mucha, autor knihy Kujebáci aneb válečné děje vysokomýtského c.k. pěšího pluku č.98, s prosbou o možnost použít pradědečkovy fotografie do jeho připravované knihy. Po jistém čase mi pan Mucha poslal výsledky svého bádání o mém pradědečkovi, které s jeho laskavým svolením níže uvádím.


Ldst. Hptm. Josef Stránský

Narozen 10. března r. 1875 v Karlíně (Praha - Karlín), domovská obec Ouhrov (Úhrov u Chotěboře), okresní hejtmanství Chotěboř, země Čechy. Náboženství římskokatolické, ženatý, dvě dcery, absolvent české vyšší reálky v Karlíně a české vysoké školy technické v Praze, povoláním státní úředník, pozdější technický správce cukrovaru.

Vojenská služba - odvodní povinnost splnil v roce 1898 v teritoriu doplňovacího okresu č. 21 Čáslav (Caslau). Prezenční službu absolvoval jako jednoroční dobrovolník v letech 1898 - 1899 u c. a k. pěšího pluku č. 21 Graf von Abensperg und Traun v Kutné Hoře a Josefově. V záloze armády zařazen u téhož pluku od r. 1900. V zemské obraně zařazen od r. 1908 u c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha (domovská obec Lužec nad Vltavou), do domobrany začleněn od r. 1910 v teritoriu okresního domobraneckého velitelství č. 29 České Budějovice - Jindřichův Hradec (domovská obec Vranovice, Brno - venkov). V období mobilizace zařazen u domobraneckého pěšího pluku č. 29 České Budějovice. Frontové nasazení u stejné jednotky, následně převelení ke štábu olomoucké 106. domobranecké pěší divize jako zásobovací důstojník.

Účast ve Velké válce – k službě v c. k. domobraně přidělen krátce před vypuknutím válečného konfliktu jako Bezirksoffizier (B.O.) dne 2. července 1914 do Českých Budějovic. V průběhu částečné mobilizace se přihlásil 26. července na příslušné okresní domobranecké velitelství č. 29 v Českých Budějovicích v první výzvě (ročníky 1877-95) aniž by byl povinován. Druhá výzva platila pro ročníky 1872-76, do které spadal svým datem narození. Efektivní vojenskou službu nastoupil 26. července 1914 u c. k. domobraneckého pěšího pluku č. 29 České Budějovice, od listopadu 1914 působil u štábu olomoucké c. k. domobranecké pěší divize č. 106. Od 1. 12. 1917 do 28. 10. 1918 sloužil u kádru c. k. domobraneckého náhradního praporu, jeho náhradní setniny č. 1./29. Od 11. 11. 1918 do 5. 2. 1919 vykonával nadále službu u čs. domobranecké náhradní setniny č. 1./29. Přihlášku do armády ČSR podal 30. 12. 1918. Do služeb čs. státu se hlásil v hodnosti kapitána pěchoty Národnímu výboru v Brně 5. 2. 1919. Přísahu složil 3. 3. 1919. Od 1. 10. 1919 do 30. 9. 1920 přidělen čs. zeměbraneckému okresnímu velitelství v Brně. Propuštěn do neaktivity 30. 9. 1920.

Zápočet doby - jednoroční dobrovolník 5. 5. 1898 - 30. 9. 1899, kadet důstojnický čekatel v záloze společné armády 1. 1. 1900, 1901 vojenské cvičení v délce 28 dní, 1902 vojenské cvičení v délce 28 dní, poručík pěchoty v záloze společné armády 1. 1. 1905, 1905 vojenské cvičení v délce 28 dní, od roku 1908 zařazen u zemské obrany, 1909 vojenské cvičení v délce 28 dní. Celkem po dobu dvanáctileté služební povinnosti (prezenční služba, v záloze společné armády, u zeměbrany včetně absolvovaných vojenských cvičení) 1 rok, 3 měsíce, 21 dní. Od roku 1910 zařazen v domobraně jako domobranecký poručík pěchoty (až do doby dosažení 42 let věku). Válečnou službu v R-U armádě absolvoval od 26. 7. 1914 do 28. 10. 1918. Službu v čs. armádě zastával od 11. 11. 1918 do 5. 2. 1919, jako aktivní důstojník od 1. 10. 1919 do 30. 9. 1920.

Jmenování do hodnosti: 5. 5. 1898 E.F. Infanterist, jednoroční dobrovolník pěšák
1. 10. 1898 E.F. tit. Gefreiter, jednoroční dobrovolník titulární svobodník
26. 3. 1899 E.F. tit. Korporal, jednoroční dobrovolník titulární desátník
30. 9. 1899 E.F. tit. Feldwebel, jednoroční dobrovolník titulární šikovatel
1. 1. 1901 Reservekadett, reservní kadet (Rang-Nr. 478)
1. 1. 1903 Kadett - Offizierstellvertreter i.d.R., kadet důst. zástupce v záloze
1. 1. 1905 Leutnant i.d.R., poručík pěchoty v záloze (Rang-Nr. 298)
31. 12. 1910 Ldst. Leutnant, domobranecký poručík pěchoty
1. 2. 1915 Ldst. Oberleutnant, domobranecký nadporučík pěchoty
1. 11. 1917 Ldst. Hauptmann, domobranecký setník pěchoty

Vyznamenání: v době výkonu prezenční služby u pěšího vojska dekorován vojenskou pamětní medailí k 50. výročí vladařského jubilea císaře Františka Josefa I. označenou jako Bronzová Jubilejní pamětní medaile 1898. Tato medaile byla udělována vojenským osobám, které sloužily v období od 2. 12. 1848 do 2. 12. 1898 v činné službě. U příležitosti 60. výročí vladařského jubilea císaře Františka Josefa I. byl dekorován Vojenským jubilejním křížem 1908 udělovaným aktivním důstojníkům, kteří sloužili ke dni 2. 12. 1908 v činné službě. Zpětně byl kříž udělován i rezervním důstojníkům, kteří sloužili v uplynulých šedesáti letech. Kříž se dodatečně rozhodnutím císaře z 31. 12. 1914 uděloval i těm, kdo k datu 2. 12. 1908 nebyli důstojníky, ale kteří se v průběhu války aktivními důstojníky stali. Kromě nich nárok na udělení kříže získali i záložní kadeti - aspiranti, jednoroční dobrovolníci zařazení do zvláštních služeb apod. Za mimořádné činy a vojenské zásluhy v době válečné byl v roce 1915 dekorován záslužnou medailí pro důstojníky ozbrojených sil označenou jako Bronzová Vojenská záslužná medaile Františka Josefa I. Vyznamenání bylo nošeno na náprsní trojúhelníkové válečné stuze svým provedením shodné se stuhou Medaile za statečnost Františka Josefa I., tedy červenobíle šrafované.

Zařazení 1914 - 1918: 26. 7. 1914 zařazen jako velitel 2. pěší čety u záložní setniny č. 1/29 domobraneckého c. k. pěšího pluku č. 29 České Budějovice na Haličském bojišti (Pozn. autora: Feldpost č. 114)
od listopadu 1914 zařazen na štábu při muničním parku olomoucké c. k. domobranecké pěší divize č. 106 na Haličském a Ruském bojišti (Pozn. autora: Feldpost č. 6), následně zařazen jako zásobovací důstojník u muniční kolony pro pěchotu č. 5 z divizního muničního parku pro c. a k. horský dělostřelecký pluk č. 3
17. 9. 1915 - 24. 7. 1916 velitel muniční kolony pro pěchotu č. 5 z divizního muničního parku pro c. a k. horský dělostřelecký pluk č. 3, následně c. a k. 9cm kanonové muniční kolony č. 3/106 a poté velitel muniční kolony pro pěchotu č. 1/106 u olomoucké c. k. domobranecké pěší divize č. 106 na Sočské frontě (Pozn. autora: V roce 1915 feldpost č. 6, v roce 1916 feldpost č. 296)
26. 7. 1916 - 4. 5. 1917 velitel muniční kolony pro pěchotu č. 1/106 u olomoucké c. k. domobranecké pěší divize č. 106 na Haličském a Ruském bojišti (Pozn. autora: Feldpost č. 6)
4. 5. 1917 - 20. 11. 1917 velitel muniční kolony pro pěchotu č. 1/106 u olomoucké c. k. domobranecké pěší divize č. 106 na Sočské frontě
1. 12. 1917 - 28. 10. 1918 zařazen u domobranecké náhradní setniny Ldst. Ers. Komp. No.1/29 jako inspekční důstojník vojenských lazaretů

Působnost a funkce u útvarů – velitel pěší čety u c. k. domobraneckého pěšího pluku č. 29, velitel muniční kolony pro pěchotu u divizního muničního parku c. k. domobranecké pěší divize č. 106. U náhradního praporu domobranecké záložní setniny č. 1/29 působil ve funkci inspekčního důstojníka vojenských lazaretů. U čs. domobranecké náhradní setniny č. 1/29 působil ve funkci inspekčního důstojníka vojenských nemocnic. V armádě ČSR sloužil na čs. okresním zeměbraneckém velitelství v Brně jako důstojník spisové a evidenční služby.

Zpracoval Vladimír Mucha
zveřejněno s jeho laskavým svolením