Služební cesta do Nizozemí a Německa

Na podzim jsem v rámci služební cesty po vybraných německých a nizozemských knihovnách našel i trošku času, abych si prohlédl Bamberg, Amsterdam a Utrecht. Součástí cesty byla i návštěva knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, z něhož zde ale mám jen pár fotografií.